Návšteva v CSS Bystričan

Návšteva v CSS Bystričan

Termín: 13.09.2023

 

Naši klienti z CSS Chmelinec boli 13.9. 2023 v CSS Bystričan na 5. ročníku „Deň s nami“ s témou Staré ľudové remeslá“. Toto podujatie sa konalo v rámci Týždňa mobility a bolo zamerané na prezentáciu a oživenie tradičných zručností a kultúry našich predkov.

Naši klienti sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré im ponúkli zamestnanci a klienti CSS Bystričan. Medzi nimi boli napríklad pletenie, maľovanie na sklo, výroba z kože, kde si mohli osvojiť základy tohto remesla a prejaviť svoju kreativitu.

Tiež sme sa spoznali s ľuďmi z CSS Bystričan a naviazali s nimi priateľské vzťahy.

Chceli by sme sa im poďakovať za ich srdečné prijatie a organizáciu tohto podujatia.

                                                                                   CSS Chmelinec

 

 

Miesto konania

Css Bystričan

Organizátor

Css Bystričan

Fotoalbum