Centrum sociálnych služieb - Chmelinec

CSS - Chmelinec Púchov je spojeným zariadením, ktoré vzniklo zlúčením dvoch zariadení:

  • domova dôchodcov
  • pôvodného domova penziónu pre dôchodcov.

V zariadení sa nachádza prevažná väčšina obyvateľov vo vysokom veku, chorých, imobilných, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť Priemerný vek obyvateľov je v súčasnosti 82 rokov.

Rozsah poskytovaných služieb

  • domov sociálnych služieb - poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V , alebo fyzickej osobe , ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Aktuality

2% z dane z príjmu

Darujte 2% z dane z príjmu. Naše občianske združenie " OZ ŠŤASTNÝ ŽIVOT v Púchove“ vzniklo pri sociálnom zariadení CSS - Chmelinec v Púchove. Organizácia OZ Šťastný Život v...

Oslava MDŽ

V piatok 8. marca sme si v našom Centre sociálnych služieb Chmelinec pripomenuli oslavy Medzinárodného dňa žien. Naši páni - klienti chodili po izbách a kanceláriách aby ob...

Fašiangová zábava

13.2.2023 sa konala v našej jedálni Fašiangová zábava, ktorú sme si spoločne pripravili. Do tanca nám zahrala skupina DUOMINIMAX. Všetkým sa veľmi páčilo, mali sme občerstv...

Oceňovanie pracovníkov na TSK

Za vynikajúcu prácu bola Evka Bajzová nominovaná na ocenenie našou pani riaditeľkou Ing. Jankovičovou. Cieľom ceny je oceniť a podporiť kvalitnú a inovatívnu prácu v sociál...

Poďakovania

Poďakovania od Vás ..........