Politika kvality

Vedenie centra si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na možné riziká apríležitosti.

Našou víziou je stať sa poskytovateľom sociálnych služieb, ktorého občania vyhľadávajú pre kvalitné poskytovanie služieb.