Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná zmluvným lekárom pravidelne jedenkrát týždenne, okrem toho podľa potreby.

Odborné vyšetrenia zabezpečuje obyvateľom zdravotný personál na odborných ambulanciách Zdravia a. s.

Vhodným doplnkom tejto starostlivosti je i prevádzkovanie telocvične.