Október mesiac úcty ku starším - WhatsApp Image 2023-10-30 at 11.28.37

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy uzatvorené  dňom odo dňa 01.02.2018 prostredníctvom Elektronického  kontraktačného systému (EKS) budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.