WhatsApp Image 2024-05-02 at 17.18.14 (3)

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy uzatvorené  dňom odo dňa 01.02.2018 prostredníctvom Elektronického  kontraktačného systému (EKS) budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.