Ubytovanie

CSS je umiestnený v miestnej časti Chmelinec, podľa čoho je i jeho obchodný názov CHMELINEC , na okraji sídlika Sedlište i mesta. Pozostáva z dvoch štvorposchodových  budov, spojených  stravovacím zariadením s jedálňou o kapacite 200 stravníkov. Stravovacie zariadenie  bolo rozšírené v rámci stavby domova dôchodcov II. a slúži pre obidve časti. Po zlúčení  oboch zariadení bol vybudovaný nad jedálňou spojovací koridor s dvoma priľahlými terasami.

V roku 1997 v blízkosti nášho zariadenia bola otvorená nová nemocnica s poliklinikou ZDRAVIE a. s. Púchov. Zriadenie tohoto zdravotníckeho strediska je veľkým prínosom pre mesto Púchov i pre našich obyvateľov.