Letné hry 2017 - DSCN2017

Cenník

Cenník úhrad prijímateľa sociálnych služieb účinný od 01.01.2024

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN č. 1/2022 schválené uznesením Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

 

Cenník za poskytovanie sociálnej služby požičiavanie pomôcok účinný od 01.01.2023

Centrum sociálnych služieb Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 020 01 Púchov s účinnosťou od 01.01.2023 vydáva tento Cenník za poskytovanie sociálnej služby - POŽIČIAVANIE POMÔCOK v súlade s VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby a spôsobe ich určenia a platenia.