Kontakt

Adresa:

CSS Chmelinec

ul. Hoštínska 1620/3

020 01 Púchov

recepcia: 042 / 4641062

____________________________________________________________

Riaditeľka:

Ing. Andrea Jankovičová, PhD.

tel: 042 / 4641062

mobil: 0901 918 518

email: andrea.jankovicova@csschmelinec.sk

____________________________________________________________

Vedúca sociálno - zdravotného úseku, zástupca riaditeľa

PhDr. PaedDr. Mgr. Edita Šamajová

tel: 042/4641062, 0901 918 515

email: edita.samajova@csschmelinec.sk

____________________________________________________________

Vedúci ekonomicko - prevádzkového úseku

PaedDr. Eva Dulovičová

tel: 042/ 4641062, 0901 918 510

email: eva.dulovicova@csschmelinec.sk

____________________________________________________________

Sociálni pracovníci 

Mgr. Alžbeta Kadáková

tel: 042/4641062

email: alzbeta.kadakova@csschmelinec.sk

Mgr. Ivana Vráblová

tel: 042/4641062

email: ivana.vrablova@csschmelinec.sk

Mgr. Lenka Krásna 

tel: 042/4641062

email: lenka.krasna@csschmelinec.sk

____________________________________________________________

Vedúca sestra

tel: 042/4641062, 0901918514

email: jana.granzerova@csschmelinec.sk