Letné hry 2017 - DSCN1964

Poďakovanie

POĎAKOVANIE

Dobrý deň vážená pani riaditeľka,

Prijmite prosím našu vďaku za trpezlivosť, láskavosť a empatiu s akou pristupujete Vy a Vaši zamestnanci k napĺňaniu potrieb a zlepšovaniu kvality života Vašich klientov - našich starkých.

Zvlášť Vám ďakujeme za našu mamu, pani Boženku Majerikovú, že ste jej boli oporou v ťažkých a nekonečne dlhých chvíľach od smrti otca Antona Majeríka do pohrebu. Ďakujeme za milú pani sociálnu pracovníčku pani Mgr. Vodárovú, ktorá ju sprevádzala aj pri poslednej rozlúčke ako aj za kondolenciu, ktorú nám od vás odovzdala.

Nesmierne si vážime Vašu službu. Vyprosujeme Požehnanie od Všemohúceho pri všetkých Vašich neľahkých situáciách a rozhodovaniach, ktoré musíte v tejto ťažkej dobe vykonať. 

Za celú rodinu s úctou Zuzana Kovácsová dcéra Majeríkových.