Plánovaná modernizácia- návšteva predsedu TSK

Dňa 24. júna sme mali v Chmelinci veľmi významnú udalosť. Naše centrum navštívil pán župan Jaroslav Baška aby spolu s p. riaditeľkou CSS Chmelinec Andreou Jankovičovou a ďalšími zástupcami, položili základný kameň dôležitého projektu modernizácie nášho CSS Chmelinec.