Október mesiac úcty ku starším - WhatsApp Image 2023-11-02 at 07.18.34

Aktuálne usmernenie od 13.01.2023