IMG_20210202_090653

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy uzatvorené  dňom odo dňa 01.02.2018 prostredníctvom Elektronického  kontraktačného systému (EKS) budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.