380197456_1246716325974335_6977204646170121420_n

Naše služby

Ubytovanie

CSS je umiestnený v miestnej časti Chmelinec, podľa čoho je i jeho obchodný názov CHMELINEC , na okraji sídlika Sedlište i mesta.

Stravovanie, zaopatrenie

Zabezpečuje tiež vybavenie obytnej jednotky a vecné plnenie spojené s ubytovaním, vybavenie príslušenstva obytnej jednotky.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná zmluvným lekárom pravidelne jedenkrát týždenne, okrem toho podľa potreby.

Podmienky prijatia

Tlačivá na vyplnenie.