Centrum sociálnych služieb - Chmelinec

CSS - Chmelinec Púchov je spojeným zariadením, ktoré vzniklo zlúčením dvoch zariadení:

  • domova dôchodcov
  • pôvodného domova penziónu pre dôchodcov.

V zariadení sa nachádza prevažná väčšina obyvateľov vo vysokom veku, chorých, imobilných, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť Priemerný vek obyvateľov je v súčasnosti 82 rokov.

Rozsah poskytovaných služieb

  • domov sociálnych služieb - poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V , alebo fyzickej osobe , ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Aktuality

Súťaž vo varení halušiek 2024

Zo 6. ročníka súťaže vo varení halušiek sme si odniesli krásne druhé (strieborné) miesto. Všetkým zúčastneným tímom sa podarili fantastické halušky. Porota v zložení Vic...

Poďakovanie 20.5.2024

Chceli by sme vyjadriť našu vďaku pánovi Urbanovi za jeho veľmi pekné poďakovanie, ktoré nám bolo doručené za aktivitu "pečenie zemiakových placiek" dňa 16. mája 2024. Vaše...

Stavanie Mája 2024

Každoročne oslavujeme stavanie Mája v našom Chmelinci. Tento rok sme príchod jari oslávili 2.5 o 15 hodine.